Synthesis d.o.o. - Proizvodi

separacija "synthesis"

Za sve materijale posedujemo ateste izdate od IMS-a kao dokaz o kvalitetu.
Obezbeđujemo i isporuku drobljenog materijala korišćenjem drobilice.
Synthesis poseduje laboratoriju koja je pod patronatom Instituta za ispitivanje materijala (IMS) dugi niz godina.
Separacija rečnog agregata zadovoljava sve standarde kvaliteta.
Kapacitet separacije je 120 t/h.

materijal

Prirodni šljunak

Namena: Za nasipanje terena, za proizvodnju betona manje zahtevnih objekata.
Izgled: Siva ili žuta boja.
Sastav: Kameni oblutci svih dimenzija.
Tehničke karakteristike: 1850 kg/m3, specifična vlažnost 7,5%.
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Uzorci za ispitivanje su obrađeni u našoj akreditovanoj laboratoriji
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt.

Separisani šljunak 0-4 mm

Namena: Za izradu behatona i druge betonske galanterije, za cementne košuljice (podloga za parkete), za spoljno malterisanje.
Izgled: Siva ili žuta boja.
Sastav: Pesak i fragmenti kamenja od 0 do 4mm.
Tehničke karakteristike: 1450 kg/m3, specifična vlažnost 8%.
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Uzorci za ispitivanje su obrađeni u našoj akreditovanoj laboratoriji
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt.

Separisani šljunak 4-8 mm

Namena: Za izradu behatona i druge betonske galanterije, meša se u beton sa drugim frakcijama za izradu betonske galanterije.
Izgled: Siva ili žuta boja, kameni oblutak.
Sastav: Kamenčići od 4 do 8mm.
Tehničke karakteristike: 1540 kg/m3, specifična vlažnost 2%.
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Uzorci za ispitivanje su obrađeni u našoj akreditovanoj laboratoriji
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt.

Separisani šljunak 8-16 mm

Namena: Meša se u beton sa ostalim frakcijama i koristi se kao posip za izolaciju radnih krovova.
Izgled: Siva ili žuta boja, kameni oblutak.
Sastav: Kamenčići od 8 do 16mm.
Tehničke karakteristike: 1520 kg/m3, specifična vlažnost 2%.
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Uzorci za ispitivanje su obrađeni u našoj akreditovanoj laboratoriji
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt.

Separisani šljunak 16-31.5 mm

Namena: Meša se u beton sa ostalim frakcijama za, za nasipanje terena, za drenažu.
Izgled: Sivo do smeđa boja, kameni oblutak.
Sastav: Kamenčići od 16 do 31.5mm.
Tehničke karakteristike: 1520 kg/m3, specifična vlažnost 1%.
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Uzorci za ispitivanje su obrađeni u našoj akreditovanoj laboratoriji
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt.

Separisani šljunak (iberlauf) od 31.5mm

Namena: Za nasipanje terena i drenažu.
Izgled: Nepravilno kamenje raznih veličina i boja.
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Uzorci za ispitivanje su obrađeni u našoj akreditovanoj laboratoriji
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt.

Drobljeni kamen 0-31.5 mm

Namena: Za nasipanje terena, meša se u beton sa drugim frakcijama.
Izgled: Fragmenti kamenog oblutka 0-31.5mm
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Uzorci za ispitivanje su obrađeni u našoj akreditovanoj laboratoriji
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt.

Pesak

Namena: Za nasipanje terena, malterisanje, perdašenje.
Izgled: Sitni pesak, 0.
Skladištenje: Na otvorenom prostoru.
Rok upotrebe: Neograničen.
Mere sigurnosti: Ne ugrožava okolinu niti su potrebna posebna sredstva za rad.
Kontrola kvaliteta: Nema.